Bài văn khấn Tứ phủ Công đồng chuẩn xác nhất

Tứ phủ công đồng là ý chỉ đến những miếu thờ các vị thần cai quản núi sông non nước của mỗi vùng, mỗi địa phương. Người ta thường đến Tứ phủ công đồng để cầu may mắn, cầu sức khỏe và cầu tình duyên. Vậy, bài văn khấn Tứ phủ công đồng thế nào mới đúng? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho các bạn về bài văn khấn Tứ phủ công đồng. Mời các bạn cùng tham khảo. Xem thêm: + Văn khấn giải hạn ngày rằm tháng giêng + Bài văn khấn nôm gia tiên rằm hàng tháng + Bài văn khấn thần linh ngày mùng 1 tết Ngoài bài văn khấn Tứ phủ công đồng chuẩn, bạn cũng nên tìm hiểu cách cúng chuẩn xác nhất để có thể thể hiện lòng thành của bạn khi đến đây.

Văn khấn Tứ phủ công đồng chính xác
Văn khấn Tứ phủ công đồng chính xác

Bài văn khấn Tứ phủ Công đồng

Con niệm nam mô a di đà phật(3 lần) -Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật, ngũ phương ngũ phật, thập phương thập phật, hằng hà sa số đức phật công đức vô lượng vô biên. -Đức thế tôn bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. -Đức đông phương giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. -Đức tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. -Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. -Đức đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. -Đức đại hạnh Phổ Hiển Bồ Tát. -Đức đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. -Đức đại lực Đại Thế Chí Bồ Tát. -Đức đại nguyện Địa Tặng Vương Bồ Tát. -Đức đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát -Đức Chuẩn Đề Minh Vương Bồ Tát. -Chư vị bồ tát, chư hiền thánh tăng vạn linh vạn phép hộ pháp chư thiên, thiện thần bồ tát, thập bát long thần, Già Lam Chân Tể. -Con cung thỉnh mời đức Thiên phủ chí tôn vô sắc giới tứ không, tứ thiên Huyền Khung Kim Quyết Ngọc Hoàng Đại Đế Ngọc Điện Hạ. Củng thỉnh mời đức Tây Vương Mẫu Nương Nương Diêu Trì Kim Mẫu. Cung thỉnh mời đại thánh Nam Tào Lục Ti Duyên Thọ Tinh Quân. Cung thỉnh mời đại thánh Bắc Đẩu Cửu Hoàn Giải Ách Tinh Quân. Cung thỉnh Bắc Cực Thiên Trung, Tam Nguyên, Tam Phẩm, Tam Quan. Cung thỉnh Cửu Tinh Thiên Chúa, Thập Nhị Bát Tú. Cung thỉnh đức Khuông Quốc Đại Vương Tản Viên Sơn Thánh. -Con cung thỉnh mời đức Địa phủ chí tôn Bắc Âm Phong Đô Nguyên Thiên Đại Đế Địa Cung Hạ. Cung thỉnh mời Địa phủ Thập Diện Minh Vương. -Con cung thỉnh mời đức Thuỷ phủ chí tôn Phù Tang Cam Lâm Đại Đế Thủy Cung Hạ. Cung thỉnh mời Thuỷ phủ Bát Đại Long Vương. -Con cung thỉnh mời Ngũ Nhạc Thần Vương Dương Phủ Thánh Đế Quân Ngọc Động Hạ. -Con cung thình mời Lục Cung Thần Nữ Tứ Vị Thánh Mẫu: + Cung thỉnh mời Mẫu đệ nhất Thiên Tiên Cửu Trùng Thanh Vân Lục Cung Bán Thiên Công Chúa Thiên Cung Hạ. + Cung thỉnh mời Mẫu đệ nhị Địa Tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng Công Chúa Sắc Phong Chế Thắng Hoà Diệu Đại Vương Địa Cung Hạ. + Cung thỉnh mời Mẫu đệ tam Thoải Tiên Thuỷ Tinh Công Chúa Xích Lân Long Nữ Tinh Cung Hạ. + Cung thỉnh mời Mẫu đệ tứ Nhạc Tiên Diệu Tín Diệu Nghĩa Thiền Sư Tuần Quán Đông Cuông Thượng Đẳng Cao Sơn Triều Mường Sơn Tinh Công Chúa Lê Mại Đại Vương Lâm Cung Hạ. + Cung thỉnh mời nhị vị trưởng quản Sơn Lâm Bạch Anh Mị Nương La Bình Công Chúa: -Con cung thỉnh mời hội đồng văn võ Trần Triều Hiển Thánh: + Cung thỉnh mời đức ông Trần Triều Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương. + Cung thỉnh mời Trần Triều Vương Phụ, Trần Triều Vương Mẫu, Trần Triều Vương Phu Nhân, Trần Triều Vương Huynh, Trần Triều Vương Đệ. + Cung thỉnh mời tứ vị Vương Tử Đại Vương, thỉnh mời Trần Triều Phò Mã đức ông Phạm Ngũ Lão Diện Suý Tôn Thần. + Cung thỉnh mời nhị vị Vương Cô Hoàn Thánh. + Cung thỉnh mời Cô Bé Cửa Suốt, Cậu Bé Cửa Đông. + Cung thỉnh mời tả quan Nam Tào, hữu quan Bắc Đẩu, văn võ bá quan quân thần trần triều, binh hùng tướng mạnh dẹp giặc Nguyên Mông. -Con cung thỉnh mời hội đồng chúa Mán, Mường, Nùng, Dao, Sơn Trại, Chúa Sơn Lâm, Chúa Sơn Trang 18 cửa ngàn 12 cửa bể, Bát Bộ Sơn Trang, Tám Tướng Hùng Binh, Thập Nhị Tiên Nàng: + Cung thỉnh mời tam thập lục chúa bà: 12 bà chúa bói, 12 bà chúa chữa, 12 bà chúa tài lộc. -Con cung thỉnh mời Ngũ Vị Vương Quan, Lục Phủ Tôn Quan. -Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Chầu Bà, 3 bà chầu Thiên, 3 bà chầu Nhạc, 3 bà chầu Thoải, 3 bà chầu Địa. -Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Hoàng, thập vị Hoàng Tử Thoải Cung. -Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Cô, các cô trên ngàn, các cô dưới thoải, các cô bồng đảo bồng lai, các cô trấn thủ cửa rừng, cung thỉnh mời cô bé bản đền tối linh. -Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Cậu, cung thỉnh mời cậu bé bản đền. -Con cung thỉnh mời Ngũ Dinh Thiên Tướng, Ngũ Hổ Thần Quan, Thanh Xà Thần Tướng, Bạch Xà Thần Quan, tả Thiên Nhiên, hữu Lực Sĩ. -Con cung thỉnh mời hội đồng các bóng các giá 18 cửa ngàn 12 cửa bể. -Con cung thỉnh mời Chầu, Chúa thủ đền, Quan thủ điện, thân kì, thần linh, sơn thần, thổ địa bản xứ. -Đệ tử con tên là:…………. tuổi:………. Ngụ tại:…………………………… Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời. Hôm nay ngày:… Tháng:… Năm:… Đệ tử con nhất tâm 1 lòng, nhất tòng 1 đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực mang miệng về tâu, mang đầu về bái, trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thủy phủ cùng đồng gia quyến đăng bái yết cửa đình thần tam tứ phủ… (tên đền) linh từ. Mong trên cha độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển soi đường dẫn lối, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà cung như vuốt ve che trở cho gia chung chúng con trong 3 tháng hè, trong 9 tháng đông, đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được bình an vô sự, vạn sự như ý, có bệnh thì tan, có nạn thì qua, tai quan nạn khỏi… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Nếu muốn cầu duyên, bạn có thể tham khảo thêm bài văn cúng cầu duyên ở chùa Hương, bài cúng cầu duyên trước ban Mẫu trong chùa nữa đấy.